Logo
Menu 

Συναισθηματική Νοημοσύνη EQ ή IQ του Παιδιού

Συναισθηματική Νοημοσύνη EQ ή IQ;Πολλές φορές όλοι αναρωτιόμαστε για την εξυπνάδα των παιδιών μας και πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στο IQ. Τελευταία οι επιστημονικές έρευνες αρχίζουν να υποστηρίζουν την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης EQ που θεωρείτε και πιο σημαντική από το IQ.

Τι ακριβώς είναι η EQ;

Η συναισθηματική νοημοσύνη (emotional intelligence) αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα συναισθήματα τόσο τα δικά του όσο και των άλλων, να τα χειρίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργεί προβλήματα τόσο στους άλλους όσο και στον εαυτό του και να δημιουργεί διαρκώς κίνητρα και να θέτει νέους στόχους για τον εαυτό του. Σύμφωνα με ειδικούς, ένα άτομο με μέτριο IQ και υψηλό ΕQ είναι πιο επιτυχημένο από ένα ιδιαίτερα ευφυές άτομο, αρκεί να καλλιεργήσει σωστά τη συναισθηματική του νοημοσύνη!

Τα 5 “στοιχεία” της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

1. Η Αυτοεπίγνωση (self-awareness): είναι η επίγνωση των συναισθημάτων, η αυτό -αξιολόγηση, η αυτοπεποίθηση αλλά και η αυτοεκτίμηση.

2. O Αυτοέλεγχος (self-regulation): είναι η αυτοπειθαρχία, η αυτορύθμιση, η αξιοπιστία, η ευσυνειδησία, η προσαρμοστικότητα, και η καινοτομία

3. Τα Κίνητρα συμπεριφοράς (motivation): η τάση προς επίτευξη στόχων, η δέσμευση, η πρωτοβουλία, και η αισιοδοξία

4. Η Ενσυναίσθηση (empathy): η ικανότητα κατανόησης των άλλων, η διάθεση να βοηθάς και να παρέχεις βοήθεια σε τρίτους, η ενίσχυση της ανάπτυξης των άλλων, ο σωστός χειρισμός της διαφορετικότητας

5. Οι Κοινωνικές δεξιότητες (social skills): πρόκειται για δεξιότητες επιρροής, επικοινωνίας, ηγεσίας, καταλυτικής δράσης όσον αφορά την αλλαγή, χειρισμός διαφωνιών, καλλιέργεια δεσμών, συνεργασία, ομαδικότητα

Ποια είναι, όμως, η διαφορά μεταξύ IQ και EQΣυναισθηματική Νοημοσύνη EQ ή IQ;

Το IQ έχει να κάνει με την εξυπνάδα ενός ατόμου ενώ το EQ έχει να κάνει με την συναισθηματική νοημοσύνη ή αλλιώς με την κοινωνική νοημοσύνη γιατί πάνω απ’ όλα ο άνθρωπος είναι κοινωνικό «ον». Δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν αποτελεί μέλος μια κοινωνίας.. Στην περίπτωση των παιδιών η συναισθηματική νοημοσύνη είναι πολύ σημαντική γιατί πρέπει από την βρεφική τους ηλικία να μπουν στην διαδικασία κοινωνικοποίησης ώστε να βρουν τη θέση τους στον κοινωνικό τους περίγυρο και να είναι αποδεκτά από τους συνομηλίκους τους.

Ο δείκτης IQ αφορά στο αριθμητικό, γνωστικό κομμάτι, ενώ ο δείκτης EQ σχετίζεται με τα συναισθήματα.

1. Η διανοητική νοημοσύνη είναι κάτι προκαθορισμένο από τη γέννηση του ανθρώπου, που εξελίσσεται μέχρι κάποια ηλικία και σταματά, ενώ η συναισθηματική νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε ηλικία.

2. Το IQ ελέγχει τη λογική, ενώ το EQ τα συναισθήματά μας τόσο απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό όσο και απέναντι στους άλλους

3. Το IQ επηρεάζει ελάχιστα τις σχέσεις μας με τους άλλους, ενώ το EQ παίζει καθοριστικό ρόλο στις σχέσεις μας με τους άλλους

4. Το IQ είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση κάθε μορφής εργασίας, ενώ το EQ είναι απαραίτητο για τη διαχείριση κάθε μορφής σχέσης.

Ποιος είναι ο ρόλος του γονέα στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης του παιδιού;

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα προνόμιο που αποκτάται, καθώς μπορεί να αναπτυχθεί, αρκεί να καλλιεργήσετε στο παιδί σας την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση.

Ο ρόλος των γονέων, λοιπόν, είναι καθοριστικός τα πρώτα χρόνια της ζωής του, αφού την περίοδο αυτή διαμορφώνεται η προσωπικότητά του και δημιουργούνται οι σωστές βάσεις για τη μελλοντική πορεία του.

Συναισθηματική Νοημοσύνη EQ ή IQ;Βελτιώστε το ΕQ σας

Για να βελτιώσει κανείς τη συναισθηματική του νοημοσύνη χρειάζεται μεγάλη υπομονή και κυρίως θέληση. Μερικοί τρόποι είναι οι εξής:

1. Αναγνωρίστε τα συναισθήματά σας.

2. Αναλάβετε την ευθύνη των συναισθημάτων σας

3. Προσπαθήστε να προβλέψετε τα συναισθήματά σας

4. Προσπαθήστε να είστε λιγότερο επιθετικοί

Τι μπορεί να πετύχει μέσα από την ανάπτυξη του EQ;

Μέσα λοιπόν από την καλλιέργεια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, κάθε άτομο και πολύ περισσότερο ένα που παιδί που αναπτύσσεται μπορεί να βελτιωθεί σε πάρα πολλούς τομείς έχοντας την δυνατότητα να:

1. Κατανοεί τα συναισθήματα και τα κίνητρα των άλλων

2. Θέτει κίνητρα στον εαυτό του

3. Μπορεί να ελέγχει και να επιβάλλεται στα συναισθήματα του

4. Μπορεί να εργάζεται κάτω από πίεση

5. Μπορεί να συνεργάζεται με άλλους για την επίτευξη ενός στόχου

6. Μπορεί να εμπνέει και να ηγείται

7. Παίρνει πρωτοβουλίες

8. Αποκτάει επίγνωση του ρίσκου, αλλά δεν φοβάται να ρισκάρει

9. Αποκτάει πίστη στις ικανότητες του και αισιοδοξία

10. Κάνει σωστή ιεράρχηση στόχων και αναγκών

11. Γνωρίζει να διαχειρίζεται τις διαφωνίες

12. Αποκτάει ικανότητα πειθούς και επικοινωνίας

13. Εκφράζει με άνεση τα συναισθήματα του για τους άλλους ανθρώπους.

Print Friendly, PDF & Email